top of page
Skuren vinyl.jpg

TEXT/ LOGO / SKUREN VINYL

Här använder vi det man kallar skyltvinyl som vi skär ut former och text med vår vinylskärare.
Denna teknik går att kombinera med printade skurna dekaler, se bild på Emma Fotografs fina bil där denna teknik använts.
Man kan även skära spegenvänt och kan då monteras från insidan på t.ex. fönster. 
Se också bilderna med fönsterdekor där vi skurit negativt, det vill säga ta bort det man normalt behåller vid rensningen.
Vi kan vara behjälpliga vid montering, men vid större arbeten lejer vi bort detta då vi varken har kunskap, tid eller tålamod att hålla på med stora monteringar.
Så vi gör tyvärr inga större monteringsjobb än de ni ser på bilderna.
Men monterar ni själv så kan vi såklart ta fram materialet till er.

bottom of page